Els premis es recullen a la Fundació de 09:00 h a 12:00 h