Programes

 

Els nostres programes d’acollida pretenen sobretot donar als menors, els recursos i eines bàsiques per integrar-se dins del sistema social de manera autònoma.

Per aconseguir-ho, proposem una pedagogia orientada a una educació integral i diferenciada segons les característiques personals, familiars i socials de cada resident.

programes-1

programes-2

programes-3