Casa del jove

Beneficiaris:

El projecte està adreçat a joves d’ambdós sexes d’entre 18 i 23 anys que han viscut situacions d’acolliment residencial per part de l’Institut mallorquí d’Afers Socials i té un màxim de 6 places.

Objectius:

Acompanyar al jove en el procés d’adquisició de competències per a l’emancipació.

Procés:

Als 18 anys, per imperatiu legal, aquests joves han d’abandonar el centre en el qual han residit fins la majoria d’edat . Davant l’obligatorietat de la sortida del centre, es fa evident la dificultat que pot suposar l’emancipació per aquests joves ja que, en molts de casos, encara no s’ha consolidat l’autonomia personal requerida per a la independència. Es pot afegir la dificultat que, en general, té aquest col•lectiu a l’hora d’accedir a un treball i una vivenda; dificultat que s’accentua si no existeix suport familiar i social.

“Casa del Jove” serveix d’eina per la consolidació d’una autonomia personal que condueixi a la integració plena i efectiva. Ofereix vivenda, acompanyament educatiu a través del sistema de competències i suport per a la inserció sociolaboral. Serveix de pont entre la sortida del centre de protecció i la vida plenament independent.

casa-del-jove-1

casa-del-jove-2

casa-del-jove-3