Llar Llevant

Beneficiaris:

Nins i nines amb edats compreses entre 3 i 13 anys.

Projecte d’emancipació: Joves entre 14 i 18 anys.

Objectius:

Proporciona als menors una educació integral, cobrint o supervisant totes les seves necessitats bàsiques, biològiques, psicològiques i socials posant especial èmfasi en el treball individualitzat amb cada menor.

En el projecte d’emancipació es treballen especialment totes aquelles habilitats i competències orientades a potenciar l’autonomia del jove, incidint amb l’itinerari formatiu i orientació socio-laboral.

Resultats:

Cada un dels nins/es i joves tenen una manera especial de pensar, sentir i actuar. Independentment que des del punt de vista evolutiu hi hagi uns patrons cognitius, afectius i conductuals amb certes semblances, considerem que existeix una variabilitat natural. Per això volem oferir una atenció educativa de qualitat a aquesta variabilitat, adaptant-nos als seus ritmes de maduració, estils cognitius, condicions socioculturals,… Aplicant una metodologia qualitativa contemplant les necessitats i, en conseqüència oferint respostes a través de la previsió d’actuacions relacionades amb els plans de feina individualitzats.

llar-llevant-1llar-llevant-2llar-llevant-3