Per un futur

Beneficiaris:

joves d’ambdós sexes, d’edat compresa entre els 13 i els 17 anys.

Objectius:

el Projecte és un programa destinat a l’atenció integral especialitzada de joves que precisen d’una atenció residencial d’alta intensitat educativa pel desenvolupament de les habilitats necessàries per facilitar la transició a la vida adulta.

Resultats:

plantegem un Projecte innovador que trenca amb l’esquema d’educació tradicional i dóna tant als joves com a les seves families (si fos el cas) un paper central en el maneig de situacions conflictives, té una visió integral de la persona. En visualitzar el conflicte des dels àmbits familiar, local/residencial i escolar, contribueix a millorar el clima de convivencia dotant d’eines practiques i socialitzadores als joves. Un dels seus resultats més notables és que els joves són protagonistes i constructors de la seva própia vida.

per-un-futur-1

per-un-futur-2

per-un-futur-3