Després de més de vuitanta anys, milers de nens han passat per la Fundació.
Hem complert fidelment amb la voluntat dels nostres fundadors:
donar acollida a aquells nins i nines procedents de famílies que no podien satisfer les necessitats dels seus fills.

tercio1

Missió

Promoure l’educació integral dels menors per tal de transformar i millorar les seves situacions personals presents i futures.

tercio2

Visió

Volem que la nostra entitat tingui major repercussió social, assumint nous reptes de futur, per això apostem per l’atenció individual, la qualitat i la professionalitat.

tercio3

Valors

Menors:

Atenció integral i individualitzada.
Respecte i dignitat cap als menors.

Professionals:

Feina en equip.
Implicació i realització personal i professional.
Motivació per una formació contínua.

Organització:

Obertura a l’entorn.
Defensa del patrimoni.
Adaptar-se a la realitat social.